PUNCHING BALL

Informazioni aggiuntive

Punching ball da terra con 2 guantoni inclusi.